Dorsch-Butt

1. (Dorsch)

Rute: Gunki Kairo S 250 cm XH 14-80 gr.

Rolle: Gunki SW FV 300

Schnur: Geflochten 15´ner

2. (Butt)

Rute : Gunki Kairo S 220 cm H 10-50 gr.

Rolle: Gunki SW FV 300

Schnur: Geflochten 15´ner

Kairo Rod

GUNKI_SW_FV_300

Die Kommentare sind geschlossen.